Let The Good Times Roll audycja po?wi?cona muzyce rap. Us?yszycie najlepszy rap z ró?nych stron ?wiata nie omijaj?c sceny underground.

Zapraszam w ka?dy wtorek o godz. 20.00

PapaBanks