Dzi? w nocy muzycznego Oscara, nagrod? Grammy, otrzyma? W?odek Pawlik. Nagrodzono wyj?tkowy projekt muzyczny - p?yt? ’Night in Calisia’- po??czenie jazzu i muzyki symfonicznej. Tym samym Grammy jest tak?e zas?ug? Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, z udzia?em której powsta? album. ’Night in Calisia’, dzie?o z okazji 1850-lecia najstarszego miasta w Polsce, jest pierwszym polskim albumem nagrodzonym w kategorii JAZZ.

Na przegl?d Grammy 2014 zapraszam ju? dzi? o 20:00 - Eventmaniac

o W?odku Pawliku wi?cej w czwartek w Jazz Cafe

Zapraszam

paulina-de-mal