"Bass-Terdam" Audycja, dzi?ki której b?dziecie mieli okazj? przenie?? si? z domowego zacisza wprost do wn?trz najwi?kszych Amsterdamskich klubów. Dwie godziny najlepszych set-ów z gatunku Trance, Electro House oraz Progressive House. Najlepsza muzyka klubowa w ka?dy pi?tkowy wieczór tylko w Polskim Radiu Amsterdam. Zapraszam Dj Mike