Amsterdamse Poort to audycja skierowna do wszystkich, którzy zbieraj? si?y przed poniedzia?kiem. Przedstawiam w niej nietuzinkowych, jeszcze ma?o znanych Polaków z ró?nych ?rodowisk kulturowych, muzycznych, literackich, którzy potrzebuj? szerszego odbioru. Amsterdamse Poort to audycja wielowymiarowa, tak jak w porcie i w Amsterdamie, zawsze jest multikultorowo i ciekawie.