Amsterdamse Poort

Amsterdamse Poort to audycja skierowna do wszystkich, którzy zbieraj? si?y przed poniedzia?kiem. Przedstawiam w niej nietuzinkowych, jeszcze ma?o znanych Polaków z ró?nych ?rodowisk kulturowych, muzycznych, literackich, którzy potrzebuj? szerszego odbioru. Amsterdamse Poort to audycja wielowymiarowa, tak jak w porcie i w Amsterdamie, zawsze jest multikultorowo i ciekawie.

Aktualno?ci


Dzisiaj jest: PoniedziaƂek
16 Wrzeƛnia 2019
Imieniny obchodzą
Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia,
Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila,
Kornel, Lucja, Ɓucja, Sebastiana,
SędzisƂaw, Wiktor, Wiktoriusz

Do koƄca roku zostaƂo 107 dni.
Zodiak: Panna