Jazz Cafe

Muzyka jazzowa ma jedn? wielk? zalet?. W bardzo naturalny sposób odkrywa przed s?uchaczem kolejne ?cie?ki. Moja przygoda z jazzem zacz??a sie od s?uchania Anny Marii Jopek. S?uchaj?c jej p?yt poznawa?am nazwiska kolejnych muzyków graj?cych z ni? i zaintrygowana si?ga?am dalej, sprawdzaj?c ich autorskie dokonania. Tym sposobem trafi?am na Henryka Mi?kiewicza, Leszka Mo?d?era, Cezarego Konrada, który  przedstawi? mnie takim muzykom jak W?odek Pawlik czy Filip Wojciechowski. Dzi?ki nim trafi?am na zupe?nie nowe, niezwykle obszary muzyczne. Z fascynacji tym szczególnym rodzajem muzyki powsta?a moja Fundacja MMusic. ( www.mmusic.eu )Ma?gorzata Smó?ka
Mieszkaj?c od wielu lat w Holandii, stara?am si? zawsze pokazywa? Polsk? z jak najlepszej strony. Uwa?am, ?e muzyka jazzowa jest tym, z czego mo?emy by? niezwykle dumni, czym mo?emy si? chwali? bo muzyków jazzowych mamy wspania?ych. Jednocze?nie, b?d?c mieszkank? Królestwa Niderlandów chcia?abym aby publiczno?? Polska mia?a okazje pozna? to, co najlepsze w jazzie Holenderskim. Polska muzyka jazzowa nie jest w Holandii zbyt znana a i o Holenderskim jazzie w Polsce wiadomo niewiele. Postanowi?am to zmieni?. Szczytny cel? By? mo?e ale ?ycie bez marze? jest niewiele warte.
Zapraszam wszystkich do Jazz Cafe na antenie Polskiego Radia Internetowego Amsterdam gdzie w oko?ojazzowych klimatach  mam nadzieje spotyka? si? ze s?uchaczami w ka?dy czwartek.
Ma?gorzata Smó?ka

Aktualno?ci


Dzisiaj jest: Niedziela
31 Maja 2020
ƚwiatowy DzieƄ bez Tytoniu
Imieniny obchodzą
Aniela, BoĆŒysƂawa, Ernesta, Ernestyna,
Feliks, Petronela, Petronia, Petroniusz,
Teodor

Do koƄca roku zostaƂo 215 dni.
Zodiak: BliĆșnięta