Jazz Cafe

Dorota Mi?kiewicz
Fot. Lech Basel

Dorota Mi?kiewicz – wybitnie uzdolniona wokalistka, skrzypaczka, kompozytorka i autorka tekstów. Urodzi?a si? w muzycznej rodzinie Mi?kiewiczów (ojciec – Henryk , to znany saksofonista jazzowy, brat Micha? – perkusista nagrywaj?cy dla ECM).
Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie skrzypiec. Pierwsze nagrania studyjne i telewizyjne rozpocz??a b?d?c jeszcze w liceum. W 1994 roku zaj??a II miejsce na konkursie w ramach Mi?dzynarodowych Spotka? Wokalistów Jazzowych w Zamo?ciu.

W tym samym roku zosta?a cz?onkiem sekstetu W?odzimierza Nahornego, z którym nagra?a cztery p?yty (jako wokalistka i skrzypaczka). Wspó?pracowa?a z najwi?kszymi gwiazdami muzycznego show-businessu: m.in. Tomaszem Sta?ko, Louis’em Winsberg’iem, Nigel’em Kennedy, Grzegorzem Turnauem, Ablem Korzeniowskim, Ew? Bem, Janem „Ptaszynem” Wróblewskim, Ann? Mari? Jopek (m.in. projekty z Pat’em Metheny i Mino Cinelu) i innymi.
Rok 2006 zaowocowa? ekskluzywnym nagraniem duetu z Cesari? Evor? na kr??ek „Rogamar”, który szybko osi?gn?? status „z?otej p?yty”. Otrzyma?a tym samym swoist? legitymacj? do ?wiatowej kariery b?d?c, jako jedyna polska wokalistka oprócz Kayah, zaproszona do wspólnego nagrania utworu z królow? Wysp Zielonego Przyl?dka. Kilkakrotnie wyst?powa?a na KFPP w Opolu. Pojawia?a si? równie? na wielu innych festiwalach m.in. Jazz Jamboree (‘97, ‘01, ‘04), Ingolstaedter Jazz Tage, Jazz Rally w Dusseldorfie, Edynburg Jazz & Blues Festiwal, Ladies Jazz Festiwal, Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, Festiwal Sacrum-Profanum.
Artystka o niepowtarzalnym, charakterystycznym stylu i muzycznej ekspresji, której znakiem rozpoznawczym s? nastrojowe, liryczne kompozycje balansuj?ce na granicy jazzu i wyrafinowanego popu. Na jej p?ytach odnale?? mo?na kobiece, pe?ne zmys?owo?ci ballady, delikatne bossanovy, klimaty etniczne, ale i ostrzejsze rockowe nuty. Wyró?nia si? elegancj? i skromno?ci?. ?agodna na p?ytach, bywa drapie?na na koncertach, charyzmatyczna na scenie, b?yskawicznie nawi?zuje kontakt z publiczno?ci?, a jej g?os jest tak urodziwy jak ona sama. Jako kompozytorka i autorka tekstów Dorota ujawni?a si? ju? w 2002 roku, kiedy wyda?a p?yt? „Dorota Mi?kiewicz Goes To Heaven – Zatrzymaj si?” (nominacja do Fryderyka w kategorii jazzowy album roku, status „Z?otej P?yty”).
W pa?dzierniku 2005 ukaza?a si? jej kolejna solowa p?yta „Pod rz?sami”, która odmieni?a nieco ?ycie tej elitarnej wokalistki przynosz?c jej spor? popularno??. Po d?ugim oczekiwaniu, 22. wrze?nia 2008 na rynku pojawia si? „Caminho” (Sony BMG). Na nowym albumie Dorota ??czy jazz ze szlachetn? piosenk? i swoim w?asnym, wyj?tkowym stylem okraszonym rytmami ut?sknionej Brazylii… Kr??ek osi?gn?? status „Z?otej P?yty” w kategorii pop.
Wi?cej informacji o Dorocie Mi?kiewicz mo?na znale?? na jej stronie internetowej  www.dorotamiskiewicz.com   lub na stronie  www.mmusic.eu

Aktualno?ci


Dzisiaj jest: Piątek
25 Wrzeƛnia 2020
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek,
Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas,
Kleopatra, ƁadysƂaw, Piotr, Rufus,
ƚwiętopeƂk, Wincenty, WƂadysƂaw,
WƂadysƂawa, WƂodzisƂaw

Do koƄca roku zostaƂo 98 dni.
Zodiak: Waga