Jazz Cafe

Filip Wojciechowski
Fot. Lech Basel

Filip Wojciechowski jest pianist?, kompozytorem g?ownie klasycznym. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie oraz Konserwatorium für Musik und Theater w Szwajcarii. Laureat wielu presti?owych nagród m.in. nagrody specjalnej na XIII Mi?dzynarodowym konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w 1995 roku. Filip Wojciechowski jest jednak równie? pianist? jazzowym. Od roku 1989 wyst?puje razem ze swoim trio, w sk?ad którego wchodz? obecnie Pawe? Pa?ta-kontrabas i Cezary Konrad-perkusja.

Koncertuje w?a?nie w tym sk?adzie, w kwartecie, gdzie do trio do??cza m?ody saksofonista Marcina Kajper, solo, w duecie z pianistk? Justyn? Galant (prywatnie ?on? artysty) oraz z orkiestrami- m.in.  Sinfonia Varsovia, Sinfonia Baltica, Deustches Kammerorchester I Filharmoni? Berne?sk?.
Filipa Wojciechowskiego po raz pierwszy us?ysza?am „na ?ywo” w czasie zorganizowanego przeze mnie koncertu w ?omiankach, 6 pa?dziernika 2009 roku. I by?a to mi?o?? od pierwszego us?yszenia! Preludium B Flat major Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu jego Quartetu by?o dla mnie prawdziwym objawieniem. Zagrane z niezwyk?? lekko?ci?, wirtuozeri?, momentami ?artobliwie, z „oczkiem w stron? publiczno?ci”, zachwyci?o chyba ka?dego! Sk?oni?o mnie to do si?gni?cia po “orygina?’. Zreszt? podobnie jak po wys?uchaniu p?yty pt.”Romantic meet jazz” wydanej w roku 2003 w sk?adzie: Filip Wojciechowski – piano, Pawe? Pa?ta - kontrabas, Grzegorz Grzyb – perkusja i Robert Majewski – tr?bka. Na p?ycie znajduj? sie jazzowe transkrypcje utworów m.in. Bacha, Schuberta, Chopina, Rachmaninowa. P?yta live, przepe?niona t? unikaln? energi?, w?a?ciw? nagraniom na ?ywo, koncertom. Po wys?uchaniu tej p?yty z wielkim zainteresowaniem si?gn??am po utwory oryginalne i tym sposobem, moja wiedza muzyczna zaczyna wychodzi? poza obszary jazzowe. Dzi?ki stronie internetowej Filipa Wojciechowskiego  mog?am równie? pos?ucha? kolejnych jazzowych interpretacji klasyków z p?yty “Classic Jazz”, wydanej w Berlinie w 2000 roku przez niemieck? wytwornie Sächsische Tonträger.
Kompozycji Fryderyka Chopina w interpretacji Filipa Wojciechowskiego mo?na pos?ucha? jeszcze na 3 innych wydawnictwach: ”Brahms, Chopin, Schuman” z roku 1999, “Chopin Fantasy” z roku 1992 nagran? z Orkiestr? Symfoniczn? w Kijowie oraz na p?ycie zatytu?owanej po prostu “Fryderyk Chopin”, z roku 1995 oraz na p?ycie Trio z 2010 pt. “Chopin”.
Mam tak? zasad? przy odkrywaniu nowej dla mnie muzyki, nowych muzyków- nie sugeruj? si? recenzjami, kupuj?c p?yt? CD nie czytam ksi??eczki zamieszczonej w opakowaniu zanim nie wys?ucham nagranego materia?u  i sama nie wyrobi? sobie zdania na temat tego, co us?ysza?am. Dopiero pó?niej porównuj? swoje opinie z tymi znalezionymi na internecie, w czasopismach muzycznych, na ok?adkach p?yt. Dlatego dopiero przygotowuj?c sie do pisania tego materia?u, przeczyta?am dost?pne w sieci recenzje p?yt i wyst?pów tego pianisty. Znalaz?am zdanie, któremu przyklasn??am z ochot?, bo by?o to dok?adnie moje pierwsze odczucie, po us?yszeniu Preludium Bacha w ?omiankach: (…) To, co szczególnie urzeka w jego grze, to ciep?y, mi?kki d?wi?k, wielka kultura gry (…M. ?ukaszewski- “Muzyka21”). Nie mog? wypowiada? sie na temat techniki, zrozumienia formy, zdolno?ci adaptacyjnych to ju? dla mnie zbyt trudne. Dla mnie najwa?niejsze jest to, ?e s?uchaj?c gry Filipa, muzyka daje mi niezwyk?? rado??, wytchnienie, poczucie harmonii, porz?dku i pi?kna.  
Wiecej informacji na stronie artysty www.filipwojciechowski.pl a wywiad z artysta przeprowadzony dla czytelnikow Biuletynu w Holandii na stronie  www.mmusic.eu  ( http://www.mmusic.eu/wp2010/wp-content/uploads/2010/11/PNKV_FilipWojciechowski.pdf )

Aktualno?ci


Dzisiaj jest: Piątek
25 Wrzeƛnia 2020
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek,
Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas,
Kleopatra, ƁadysƂaw, Piotr, Rufus,
ƚwiętopeƂk, Wincenty, WƂadysƂaw,
WƂadysƂawa, WƂodzisƂaw

Do koƄca roku zostaƂo 98 dni.
Zodiak: Waga