O Holender! To pi?tkowa, poranna audycja w Polskim Radiu Amsterdam. Z kubkiem kawy i dobr? muzyk? sp?dzamy pi?tkowe przedpo?udnie i przygotowujemy si? do weekendu. W audycji o tym, co warto zobaczy?, gdzie dobrze si? pojawi?, czego dobrego mo?na pos?ucha?, nie tylko w Amsterdamie. Je?li organizujesz interesuj?c? imprez?, wydarzenie lub wiesz o czym? interesuj?cym w okolicy i chcesz si? podzieli? t? wiedz? z innymi. Napisz do nas a my to przeka?emy dalej.