Serdecznie zapraszam do wzi?cia udzia?u w mojej audycji, je?eli piszesz, tworzysz muzyk?, masz co? interesuj?cego do przekazania. Napisz do mnie, skontaktuj? si? z Tob?.
Czekam na maile
"ewa@pra24.nl"

Amsterdamse Poort to audycja skierowna do wszystkich, którzy zbieraj? si?y przed poniedzia?kiem. Przedstawiam w niej nietuzinkowych, jeszcze ma?o znanych Polaków z ró?nych ?rodowisk kulturowych, muzycznych, literackich, którzy potrzebuj? szerszego odbioru. Amsterdamse Poort to audycja wielowymiarowa, tak jak w porcie i w Amsterdamie, zawsze jest multikultorowo i ciekawie.