Drogi s?uchaczu!

To specjalne miejsce stworzone dla tych, którzy chc? zaprezentowa? swój dorobek artystyczny.

Wykorzystaj t? okazj? i prze?lij nam swoje prace drog? elektroniczn? lub dostarcz je na p?ycie cd.
Mo?esz równie? opisa? histori? ich powstawania lub napisa? kilka s?ów o sobie.

Twoimi   artystycznymi  dokonaniami  mog? cieszy? si? równie? inni.

Zapraszamy pochwal si? sob?.


Dzisiaj prezentujemy:

 

Obrazy Roberta Tylutki

 

Robert TylutkiRobert Tylutki
Robert TylutkiRobert Tylutki

WIECEJ....