Reklama w Radiu Amsterdam d?wigni? handlu

Przedstawiamy Pa?stwu ofert? na reklam? graficzn? i tekstow? w Radiu Amsterdam.
Proponujemy równie? produkcj? jingli radiowych , sweeperów, spotów, wizytówek d?wi?kowych.
Nagrana w specjalistycznych studiach, z udzia?em profesjonalnych lektorów - wasza reklama trafi dok?adnie i skutecznie w okre?lon? grup? odbiorców.
Prosimy pami?ta?, ze materia?y do reklamy powinny by? dostarczone w rozdzielczo?ci 150 dpi i w formacie pdf, tif, ewentualnie psd , jpg.
W celu uzyskania wysokiej jako?ci czcionka powinna by? zamieniona  na krzywe w programach wektorowych.
Materia?y mo?na przes?a? drog? elektroniczn? lub dostarczy? na p?ytach cd-rom.
Zawsze mo?esz zg?osi? nam problem z przygotowaniem materia?ów, a my pomo?emy ci wykorzystuj?c nasze biuro reklamowe "A1 Creative Studio".

W przypadku reklam tekstowych prosimy o przes?anie materia?ów i kontakt z naszym biurem drog? mailow? lub telefonicznie.
e-mail: reklama@pra24.nl

CENNIK REKLAM PREZENTOWANYCH PRZEZ SPIKERA


1 TYDZIE?

2 TYGODNIE

3 TYGODNIE

4 TYGODNIE

PAKIET I – 30 SEKUND

120,00

200,00

300,00

390,00

PAKIET II -EMISJA DO 5 RAZY DZIENNIE OD 11 DO 19 – 75 SEKUND

220,00

370,00

580,00

700,00

W PRZYPADKU INNEJ D?UGO?CI SPOTÓW  DLA PAKIETU I OBOWI?ZUJE NAST?PUJ?CY MNO?NIK

5' x 0,5

10' x 0,6

15' x 0,7

20' x 0,8

25' x 0,9

30' x 1,0

35' x 1,3

40' x 1,4


W PRZYPADKU INNEJ D?UGO?CI SPOTÓW  DLA PAKIETU II OBOWI?ZUJE NAST?PUJ?CY MNO?NIK

80' x 1,1

85' x 1,2

90' x 1,3

95' x 1,4

100' x 1,5

105' x 1,6

110' x 1,8

115' x 1,9


CENNIK REKLAM NA STRONIE INTERNETOWEJ POLSKIEGO RADIA AMSTERDAM

STRONA G?ÓWNA 1-MIESI?C 6-MIESI?CY 12-MIESI?CY
BILBORD 800X100 PX STA?Y € 3 500,00
€ 17 500,00
€ 36 750,00
BILBORD 800X80PX PRZEMIENNY
MAX 10 BANERÓW
€ 950,00
€ 4 750,00
€ 9 975,00
BANER 270X300PX € 700,00
€ 3 500,00
€ 7 350,00
BANER 270X150PX € 400,00
€ 2 000,00
€ 4 200,00
BANER 270X50PX € 150,00
€ 750,00
€ 1 575,00
PODSTRONA
BILBORD 800X100 PX STA?Y € 1 950,00
€ 9 750,00
€ 19 500,00
BILBORD 800X80PX PRZEMIENNY
MAX 10 BANERÓW
€ 665,00
€ 3 325,00
€ 6 982,00
BANER 270X300PX € 490,00 € 2 450,00
€ 5 145,00
BANER 270X150PX € 280,00
€ 1 400,00
€ 2 940,00
BANER 270X50PX € 110,00
€ 550,00
€ 1 155,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISJA REKLAMY NIE OBEJMUJE KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA

OFERTA WA?NA DO 31.12.2017 ROKU

 

AUDYCJA SPONSOROWANA EMISJA 15 MINUT € 855,00

 CENY JINGLI REKLAM0WYCH W POLSKIM RADIO AMSTERDAM


• jingiel reklamowy (zwyk?y z lektorem): do 20 sekund € 80, powy?ej 20 sekund + 20%

• jingiel reklamowy z monta?em (lektor+ muzyka): do 20 sekund € 145, powy?ej 20 sekund + 20%

• jingiel reklamowy extra (np. 2 g?osy, muzyka, efekty) : do 20 sekund - € 195, powy?ej 20 sekund  20%

• specjalnie napisana piosenka z oryginaln? muzyk? i tekstem od 30 do 90 sekund – od € 650